0904.79.1358

CHO THUÊ CHỖ NGỒI LÀM VIỆC

trong không gian văn phòng chung

Phù hợp cho freelancer, startup, doanh nghiệp muốn đặt văn phòng đại diện.

Cung cấp một không gian làm việc sáng tạo, đầy đủ tiện ích.