Đăng ký gói văn phòng ảo Zen-Base: 690.000 VNĐ/tháng ????