dùng địa chỉ văn phòng ảo để đăng ký kinh doanh và phát hành hóa đơn